Norges Metallsøkerforening

Norges Metallsøkerforening ble stiftet i 1991 som et faglig forum og interesseorganisasjon for brukere av metallsøker. Foreningen er et bindeledd mellom disse og myndighetene. Foreningen arbeider for kompetanseutvikling for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting.

Foreningen er åpen for alle med interesse for metallsøking.

Foreningen samarbeider med myndighetene, herunder Riksantikvaren, Universitetets kulturhistoriske samlinger, Myntkabinettet, museer og fylkesarkeologer, samt lokalhistorielag.

Foreningen er medlem av Norges kulturvernforbund.

NMF Hjemmeside