Foreninger

Metallsøkerforeninger og klubber finnes det mange av i verden. Noen er lukket, mens andre er åpne for alle. Å melde seg inn i en forening eller klubb er en bra måte, både til å møte mennesker med den samme interesse som en selv, og ikke minst tilgang til masse nyttig informasjon.

Norske Foreninger

(Foreninger og klubber som ønsker å være med i denne oversikten, send oss en mail her)

(Metal detector clubs who want to be listed on this webpage, please send us an e- mail)